Spotkanie z Policjantami

10 września 2019r. w  grupie ” Jeżyk ” odbyło się spotkanie z policjantami z Komisariatu Policji w Koninie. Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu. Sierżanci sztabowi Pan Przemysław Dukarski i Pan Tomasz Dąbrowski,  przypomnieli przedszkolakom podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię.   Następnie wytłumaczyli jakie niebezpieczeństwa mogą czyhać na dzieci na drodze, omówili sposoby unikania lub pokonywania ich. Podkreślili również, jak istotną rolę pełnią elementy odblaskowe. Podczas spotkania przedszkolaki dowiedziały się, jak ważna i odpowiedzialna jest praca policjanta. Duże zainteresowanie u dzieci wywołało umundurowanie i wyposażenie policjantów. Dzieci mogły przymierzyć czapkę, kamizelkę kuloodporną oraz dokładnie obejrzeć kajdanki czy pałkę policyjną. Dzieci z zaciekawieniem słuchały rad i wskazówek policjantów. Uwieńczeniem spotkania były upominki od zaproszonych gości – kolorowanki, odblaski oraz lizaki . Na zakończenie wizyty przedszkolaki wręczyły naszym gościom podziękowania. Serdecznie dziękujemy tacie Agnieszki sierżantowi sztabowemu Panu Przemysławowi Dukarskiemu oraz sierżantowi sztabowemu Panu Tomaszowi Dąbrowskiemu : )