Piramida Zdrowia

Dnia 5 listopada dzieci z grupy „Jeżyk” wysłuchały wiadomości o Piramidzie Żywienia ze szczególnym zwróceniem uwagi na kolejne piętra i produkty znajdujące się na nich. Dzieci dowiedziały się co to znaczy, że dieta powinna być zbilansowana i urozmaicona. Dla lepszego utrwalenia produktów z Piramidy Żywienia i ich wpływu na zróżnicowaną dietę dzieci wykonały z nauczycielkami swoja Piramidę.

Kolejną tematyką poruszoną na zajęciach były słodycze i ich zamienniki. Dzieci podczas „burzy mózgów” wyjaśniały co to są słodycze i jakie mają miejsce w Piramidzie Żywienia. Rozmawialiśmy również o skutkach jedzenia słodyczy.