Historia

W 1949 roku w zacisznej części starówki Konina Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci utworzyło przedszkole w baraku przy ul. Mickiewicza 19.

W 1960 roku przeszło pod administrację Wydziału Oświaty i Wychowania w Koninie o otrzymało Nr 1.

20 października 1965 roku placówkę przeniesiono do nowo wybudowanego budynku przy ul. Kopernika 14.

W uznaniu osiągnięć dydaktyczno-opiekuńczych i wychowawczych Przedszkole Nr 1 otrzymało w dniu 10 czerwca 1980 roku nazwę „Kosmatek”.

Od 1997 roku przedszkolem kieruje mgr Dorota Strzelczyńska, która dzięki współpracy z rodzicami, organem prowadzącym, zakładami pracy i instytucjami, czyni starania zmierzające do poprawy bazy placówki.

1 wrzesnia 2010 roku Przedszkole otrzymało Status Jednostki Budżetowej.