Kontakt

Przedszkole nr 1 „Kosmatek”

Typ i rodzaj placówkiPrzedszkole | Publiczna
Tel: 63 242 95 27
Fax: 63 244 15 90
Dyrektor:Dorota Strzelczyńska

Godziny przyjęć Dyrektora:

– Poniedziałek – 15.00-16.00

Godziny przyjęć Wicedyrektora:

– Wtorek – 10.00-11:00
– Środa – 15.00-16.00

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 1 „Kosmatek”,
ul. Mikołaja Kopernika 14, 62-500 Konin
2) Inspektor Ochrony Danych – Marika Tomaszewska-Nowicka Urząd Miejski w Koninie                          tel. 63 2401177 e-mail:  iod@konin.um.gov.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu
– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz przepisów prawnych przedszkola:
Ustawa z dn. 14.12.2016 PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017r. poz. 59); Statut Przedszkola
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem Ustawa z dn. 14.12.2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017r. poz. 59); Statut Przedszkola jest obligatoryjne

 

Przedszkole nr 1 „Kosmatek”

Oddział zamiejscowy w Wilkowie
ul. Kamienna 57a